Kostenbesparing door rijstijlverbetering

Wat doet Driving Support Solutions
Driving Support Solutions helpt u om uw variabele kosten van wagenpark aanzienlijk te verlagen. Door uw chauffeurs een nieuwe duurzame rijstijl aan te leren zullen kosten als brandstof, reparatie & onderhoud, banden en schades aanzienlijk verlagen.

De praktijk
chauffeurscoach-driving-support-solutions-2De chauffeur heeft de grootste invloed op de variabele kosten. Vandaar dat zij nauwkeurig worden gevolgd. Ze moeten minimaal één dag per vijf jaar een praktijk training volgen zoals HNR of BBS. Deze zuinig rijden trainingen laten zien wat het potentieel is in het verlagen van de brandstof kosten.De praktijk leert dat zaken als een hoge werkdruk ervoor zorgen dat uw chauffeurs in hun oude patroon terugvallen als er geen opvolging volgt vanuit het bedrijf. Mijn uitdaging is om met uw chauffeurs het aangeleerde zuinige rijgedrag vast te houden en tot een vaste gewoonte te maken.

Uw toekomst
Driving Support Solutions gaat met uw onderneming aan de slag. Doel is om een permanente kostenverlaging te realiseren. Niet alleen uw chauffeurs zijn hierin belangrijk, maar bijvoorbeeld ook de Planning en de Werkplaats. Iedereen in uw organisatie heeft invloed op het rijgedrag en de kostenbesparing, daarom wordt er breed ingezet. Ook de directie komt aan bod, want een goed voorbeeld doet goed volgen.Uiteindelijk zal de communicatie in uw bedrijf beter verlopen. Dat leidt tot begrip voor elkaars situatie waardoor er minder wrijving ontstaat tussen de verschillende afdelingen. Respect is hierbij het sleutelwoord.

Variabele kosten


Chauffeur


Rapportage


Planning