Activiteiten

Driver Support Solutions
Coaching en begeleiding van chauffeurs om een duurzame rijstijl verbetering te realiseren, met als doel uw kosten te verlagen.

Schade preventie
In kaart brengen van oorzaken van schades en op basis daarvan een plan van aanpak maken om schades te voorkomen.

Consultancy
Advisering bij aanschaf van nieuw materieel, en/of opstellen van tenders.

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen over de weg
Ondersteuning bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, opstellen van jaarverslag en het maken van een beveiligingsplan.

Machinist autolaadkraan met hijsfunctie W4-04